Menu Zamknij

🏅Prezydent Miasto Biała Podlaska Michał Litwiniuk wręczył Bialską Nagrodę Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej pierwszego stopnia: 🏆Pani Annie Stanek za profesjonalizm, niezwykłe zaangażowanie i wkład pracy w rozwój bialskiego środowiska teatralnego oraz całokształt działań na rzecz upowszechniania kultury teatralnej wśród dzieci i młodzieży. 🏆Pani Małgorzacie Maciejewskiej za profesjonalizm, niezwykłe zaangażowanie i wkład pracy w rozwój bialskiego środowiska teatralnego oraz twórczy udział w kreowaniu artystycznej wizytówki miasta Biała Podlaska. ❤️Obu Paniom serdecznie gratulujemy!

 

Opublikowano wWydarzenie
Skip to content