Menu Zamknij

ZPiT Podlasiacy - Oferta i Grafik zajęć

Zajęcia muzyczno – taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową.

Uczy otwartości i współdziałania w grupie. Rozwija zdolność ekspresji
i improwizacji ruchowej, pobudza szeroko pojętą działalność artystyczną.

Poprzez poznawanie polskich tańców narodowych i regionalnych rozwija
się w dziecku poczucie przynależności i tożsamości narodowej oraz wrażliwość na polską kulturę.

Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój dziecka, opierając
się na naturalnej potrzebie ruchu.

Nauczysz się:

– tańców regionalnych

– tańców narodowych

– podstaw baletu

– śpiewu

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki

sala 108

Grupa C (5-7 lat), godz. 16.15 – 17.00

Grupa B (7-11 lat), godz. 17.15 – 18.15

Grupa A (11-16 lat), godz. 18.30 – 20.30

podlasiacy logo
Skip to content