Menu Zamknij

Klub Seniora "PROMYK"

Klub Seniora „Promyk” powstał w 1991 roku.

Najistotniejszym celem klubu jest umożliwienie ludziom starszym czynnego spędzania wolnego czasu, zaspokajania potrzeb kulturalnych,
rozwijania zainteresowań oraz integracja z młodym pokoleniem.

Najbardziej popularną formą spotkań są: odczyty, prelekcje, wystawy, wieczory poezji i spotkania pokoleń, organizacja imprez okolicznościowych, takich jak Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka,

Ważną działalnością są działania teatralne.

Przygotowano i wystawiano Jasełka, „Betlejem Polskie”, Misterium Bożonarodzeniowe, widowiska obrzędowe: „Pieczenie chleba”,
„Prządki”, „Sąsiadeczki”, sztuki teatralne „Oszukany diabeł” oraz
”Gość oczekiwany”.

Szczególne miejsce w działalności klubu zajmuje rekreacja i wypoczynek.

Cenioną formą są wycieczki turystyczno-krajoznawcze do ciekawych zakątków Polski.

W klubie zyskuje się przede wszystkim bezinteresowną życzliwość, serdeczność i pogodę ducha, ale ćwiczy się też sprawność ciała i umysłu.

Ponad 25-lecie istnienia Klubu Seniora to chwile radości i zadowolenia o czym świadczy ciągle powiększająca się liczba członków.

Zapraszamy do udziału.
Opiekunem klubu jest Halina Besaraba.

 
 
Skip to content