Menu Zamknij

W ramach  zajęć  grupa realizuje zamierzone zadania takie jak:

– zapoznanie z twórczością autora, opracowywanych widowisk i spektakli

– poszukiwanie inspiracji wśród współczesnych dzieł tj, film, muzyka, literatura

– opracowanie oraz nauka scenariusza,

– opanowanie podstaw gry aktorskiej w zakresie żywego słowa, gry przestrzennej, świadomości

plastyki własnego ciała, pracy z maską i rekwizytem a także pracy zespołowej.

– aktywny udział w spotkaniach warsztatowych z zakresu sztuki improwizacji,

– uczestnictwo w warsztatach pracy z emocją

– udział w indywidualnych konsultacjach

– projektowanie i realizacja kostiumów oraz elementów scenografii

– zapoznanie ze środowiskiem teatru, jego strukturą, zapleczem technicznym

– przeprowadzenie prób generalnych

– promocja grupy teatralnej (m.in. za pomocą mediów społecznościowych)

– integracja ze środowiskiem teatralnym

– współpraca z teatrem eksperymentalnym „PANACEUM”

Skip to content