Menu Zamknij

Danuta Szaniawska

instruktor teatralny, pedagog, nauczyciel

-Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za twórcze kultywowanie tradycji związanych z obrzędami i
zwyczajami ludowymi ,1996r.

-Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, nadany przez
MEN ,2003r

-Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP, 2002 r

-Nagroda Drugiego Stopnia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wybitne osiągnięcia w pracy

dydaktycznej i wychowawczej ,2002 r
-Medal „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego nadany przez Starostę powiatu bialskiego” ,2004r

– Liczne osiągnięcia i nagrody na szczeblach ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym prowadzonych
na przestrzeni lat zespołów teatralnych

 
 


Skip to content